CHALET STUDIO PRE-WEDDING PHOTOGRAPHY

1. PACKAGE STUDIO  1  ราคา 7,500 บาท
      - ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งครึ่งวัน ใน studio*
      - ถ่ายภาพ 3 ชุด จำนวน 80 ภาพ
      - ชุดบ่าวสาวให้ถ่ายฟรี 1 ชุด และลูกค้าเตรียมมาเอง 2 ชุด
      - ช่างแต่งหน้าทำผมให้ตามสไตล์ชุดที่ใส่
      - ปรับแต่งแสงสีให้ทุกภาพ
      - รีทัชใบหน้าสำหรับรูปขยาย 20x24 1 ภาพ
      - ทำภาพกรอบหลุยส์ขนาด 20x24 ให้ 1 กรอบ
     - ให้ไฟล์ภาพที่ปรับแต่งแล้วทั้งหมด

2. PACKAGE STUDIO 2  ราคา 9,500 บาทท
      - ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งครึ่งวัน ใน studio*
      - ถ่ายภาพ 4 ชุด จำนวน 120 ภาพ
      - ชุดบ่าวสาวให้ถ่ายฟรี 2 ชุด และลูกค้าเตรียมมาเอง 2 ชุด
      - ช่างแต่งหน้าทำผมให้ตามสไตล์ชุดที่ใส่
      - ปรับแต่งแสงสีให้ทุกภาพ
      - รีทัชใบหน้าสำหรับรูปขยาย 20x30 1 ภาพ
      - ทำภาพกรอบหลุยส์ขนาด 20x30 ให้ 1 กรอบ แถมอัดภาพ 4x6 ให้ 40 รูป
      - ให้ไฟล์ภาพที่ปรับแต่งแล้วทั้งหมด

3. FULL TIME PACKAGE  1 ราคา 15,500 บาท
      - ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง studio* & outdoor 1 วัน
      - ถ่ายภาพ 4 ชุด จำนวน 150 ภาพ
      - ช่วงเช้าถ่ายภาพใน studio ช่วงบ่ายถ่ายภาพ outdoor ในเขตกทม.และปริมณฑล
      - มีชุดให้ถ่ายฟรี 2 ชุด(ชุดหลักบ่าวสาว+ชุดรองหรือเลือกเป็นชุดไทยได้)
      - ลูกค้าเตรียมมาได้เองอีก 2 ชุด
      - ช่างแต่งหน้าทำผมให้ตามสไตล์ชุดที่ใส่
      - ปรับแต่งแสงสีให้ทุกภาพ รีทัชใบหน้าสำหรับรูปขยาย 20x30 1 ภาพ
      - ทำภาพกรอบหลุยส์ขนาด 20x30 ให้ 1 กรอบ
      - อัดภาพ 4x6  80 รูป
      - ให้ไฟล์ภาพที่ปรับแต่งแล้วทั้งหมด
      - ราคายังไม่รวมค่าสถานที่ หรือค่าเช่ายานพาหนะ (ถ้ามี)

4. FULL TIME PACKAGE  2 ราคา 19,500 บาท 
      - ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง outdoor 1 วัน
      - ถ่ายภาพ 4 ชุด ไม่จำกัดจำนวนภาพ (โดยเฉลี่ยต่องานประมาณ 200-300 ภาพ)
      - มีชุดให้ถ่ายฟรี 2 ชุด(ชุดหลักบ่าวสาว+ชุดรองหรือเลือกเป็นชุดไทยได้)
      - ลูกค้าเตรียมมาได้เองอีก 2 ชุด      
      - ช่างแต่งหน้าทำผมให้ตามสไตล์ชุดที่ใส่
      - ปรับแต่งแสงสีให้ทุกภาพ รีทัชใบหน้าให้อีกตามความเหมาะสมประมาณ 30-40 รูป
      - ทำภาพกรอบหลุยส์ขนาด 20x30 ให้ 2 กรอบ
      - อัดภาพขนาด 4x6 ให้ 80 รูป  ขนาด 8x12  5 รูป
      - ให้ไฟล์ภาพที่ปรับแต่งแล้วทั้งหมด จัดทำลงแผ่น DVD พร้อมปกและสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
      - ราคายังไม่รวมค่าสถานที่,ค่าเดินทาง หรือค่าเช่ายานพาหนะ (ถ้ามี)

หมายเหตุ*  ภาพถายใน studio จะเป็นภาพฉากหลังสีเรียบขาว-เทา-ดำ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลัง
จะมีค่าบริการเพิ่มโดยภาพครึ่งตัวภาพละ 500 บาท ภาพเต็มตัวภาพละ 1,000 บาท

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-698-9251,089-824-7082 (POP)
LINE :ChaletStudio
E-mail :  info@chaletstudio.in.th
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE