สำหรับลูกค้าที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกับทาง Chalet Studio สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอวันจริงในราคาพิเศษดังนี้
1. ถ่ายภาพนิ่งงานวันจริง
   - งานพิธีเช้าหรือเย็น ช่วงละ 6,000 .- จากปกติ 6,500.-
   - งานพิธีเช้าและเย็น  ราคา 11,000.-  จากปกติ 12,000.-
   - ช่างภาพแคนดิตช่วงล่ะ 4,500.- จากปกติ 5,500.-
   - งานพิธีเช้าจัดเลี้ยงเที่ยง (จัดงาน 2 ช่วงต่อเนื่อง) 
      ราคา 10,000 .- จากราคาปกติ 11,000 .-
      ช่างภาพ 2 คนราคา 18,000.- จากราคาปกติ 20,000 2. ถ่ายวิดีโองานวันจริง ในราคาพิเศษดังนี้
       - ช่างวิดีโอ 1 คน(2 DSLR)  ราคาช่วงละ 6,000 บาท(ปกติ 7,000)  งานเช้า+เย็น ราคา 11,000 บาท(ปกติ 13,000)
            งานพิธีเช้าจัดเลี้ยงเที่ยง (จัดงาน 2 ช่วงต่อเนื่อง) ราคา 10,000 บาท (ปกติ 12,000)
       - ช่างวิดีโอ 2 คน(3 DSLR)  ราคาช่วงละ 9,000 บาท(ปกติ 10,000)  งานเช้า+เย็น ราคา 16,000 บาท(ปกติ 18,000)
             งานพิธีเช้าจัดเลี้ยงเที่ยง (จัดงาน 2 ช่วงต่อเนื่อง) ราคา 14,000 บาท (ปกติ 16,000)
       - ช่างวิดีโอ 3 คน(4 DSLR)  ราคาช่วงละ 13,500 บาท(ปกติ 15,000)  งานเช้า+เย็นราคา 25,000 บาท(ปกติ 27,000)
        งานพิธีเช้าจัดเลี้ยงเที่ยง (จัดงาน 2 ช่วงต่อเนื่อง) ราคา 23,000 บาท (ปกติ 25,000)
             ชมตัวอย่างงานHighlight ได้ที่  http://youtu.be/nDnuDMULCOs
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE